Noi pentru dumneavoastră – Serviciile noastre

Pe lângă serviciile generale pe care le oferim în calitate de societate de audit şi de consultanţă fiscală, ca de pildă audit economic (audit obligatoriu şi facultativ pentru societăţile de capital), audit la înfiinţare, servicii generale de consultanţă fiscală, efectuarea contabilităţii şi a calculelor de venituri şi cheltuieli, elaborarea situaţiilor financiare şi a bilanţurilor speciale, efectuarea de calcule de retribuţie personal, precum şi multe altele, suntem specializaţi mai ales în următoarele domenii:

- consultanţă pentru transformarea societăţilor, efectuarea şi acompanierea transformării societăţilor

- elaborarea formei juridice optimizate din punct de vedere fiscal

- efectuarea controalelor de prospect (în calitate de controlor de prospect autorizat conform Legii austriece a pieţei de capital) la emisiunile publice de obligaţiuni şi plasamente

- asistenţă la elaborarea prospectelor pentru emisiunile de obligaţiuni conform Legii austriece a pieţei de capital, consiliere privind aspectele specifice legate de acestea

- efectuarea verificărilor de conduită conform Legii austriece privind supravegherea hârtiilor de valoare

- consiliere privind probleme fiscale internaţionale

- consiliere în chestiuni de drept al muncii şi al asigurărilor sociale