Kontakt

Ovako ćete nas naći

Saobraćajni plan prilaza automobilom
Saobraćajna skica prilaza gradskim prevozom

Koncepcijai copyright

Bernardini & Co Wirtschaftsprüfung GmbH
Trazerberggasse 85
1130 Wien

Direktor: Dr. Martin Bernardini

Telefon: 01/877 96 21
Faks: 01/877 96 21/11
E-Mail:
www.bernardini.at

član Komore udrućenja privrednih poverilac

Registarski broj firme:

HG Wien, FN 345450 s

UID broj:

ATU 65675469

DVR broj:

0582450

Detaljna koncepcija i tehnička realizacija

entrance.webStudio