Service

Aktuelno:

Pregled poreske problematike 2/2017

Downloads:

Obrazac fakture u pdf-formatu

Linkovi:

Lista manjih teretnih vozila, kamiona sa prikolicama, vozila sa otvorenim prostorom za utovar tereta i miniavtobusa (povraćaj pdv-a moguć)
www.bmf.gv.at

Programi za obračunavanje poreza:
www.bmf.gv.at

Obrazci Saveznog ministarstva za finansije:
www.bmf.gv.at

Pravno-informativni sistem Saveza:
www.ris.bka.gv.at

Stručne informacije Saveznog ministarstva za finansije i UFS:
findok.bmf.gv.at